ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (127)

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 26/11/2564 Read (11)

 
ประกาศโครงการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม-ภาษีป้าย-และกิจการอันตราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 5/10/2564 Read (76)

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย มยุรี  Post Date 7/9/2564 Read (188)

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย มยุรี  Post Date 1/9/2564 Read (187)

 
ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดสรรเป้น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย มยุรี  Post Date 18/8/2564 Read (211)

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย มยุรี  Post Date 18/8/2564 Read (217)

 
ตัดต้นไม้ขวางลำเมืองร่องแคล้ว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย tao Post Date 17/8/2564 Read (172)

 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย tao Post Date 17/8/2564 Read (166)

 
เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลเว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย tao Post Date 16/8/2564 Read (157)

 
รู้ไว้ใช่ว่า.."ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ค้างจ่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 3/8/2564 Read (253)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 30/9/2564 Read (92)

 
เผยแพร่ร่าง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเทรลเลอร์) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 22/9/2564 Read (137)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 29/7/2564 Read (224)

 
ประกาศ จ้างออบแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบวกบอน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 1/7/2564 Read (307)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ - หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 18/2/2564 Read (474)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง - หมู่ที่ ๕ บ้านศรีดอนเรือง ตำบลเมืองชุม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 16/2/2564 Read (456)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนรืเง - หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 28/1/2564 Read (493)

 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ดอนเรือง หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 18/1/2564 Read (462)

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่จันทร์สวย

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

ลานกีฬานันทนาการบ้านไชยนารายณ์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด  IP ของคุณ
18.212.120.195
ออนไลน์ 17ip
วันนี้ 101ip
เดือนนี้ 12923ip
ปีนี้ 102650ip
ทั้งหมด 102650ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.16)
วันนี้ เวลา 02.25.19 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator