1.) คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 Download
2.) คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 Download
3.) คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง
 Download
4.) คู่มือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 Download
5.) คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 Download
6.) คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย
 Download
7.) คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร
 Download
8.) คู่มือการขอใช้สนามกีฬา
 Download
9.) คู่มือการรับนักเรียนก่อนประถมวัย
 Download
10.) คู่มือ งานการเจ้าหน้าที่
 Download
11.) คู่มือ กองช่าง
 Download
12.) คู่มือกองคลัง
 Download
13.) แผนผังการรับลงทะเบียนคนพิการ
 Download
14.) ขั้นตอนการให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
 Download
15.) แผนผังขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 Download
16.) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 Download
17.) งานทะเบียนราษฎร์
 Download
18.) คู่มือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
 Download
19.) งานทะเบียนพาณิชย์
 Download
20.) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
21.) คู่มือการลาพนักงานเทศบาล
 Download
22.) แผนผังลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
 Download
23.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
 Download
24.) คู่มือการจัดการองค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ
 Download
25.) ใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย
 Download
26.) หนังสือขอลาออกจากราชการ
 Download
27.) ประกาศ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.237.178.91
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 22ip
เดือนนี้ 3630ip
ปีนี้ 3630ip
ทั้งหมด 3630ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.127)
วันนี้ เวลา 23.39.51 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายกิตติศักดิ์ ช้างมูบ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอนุสรณ์ สานใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator