1.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ(รายปี)
 Download
2.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ(รายเดือน)
 Download
3.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
 Download
4.) หนังสือมอบอำนาจลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 7004ip
ปีนี้ 7004ip
ทั้งหมด 660410ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.247)
วันนี้ เวลา 12.41.06 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator