1.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 Download
2.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 Download
3.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 Download
4.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
 Download
5.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 Download
6.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 Download
7.) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 Download
8.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 Download
9.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 Download
10.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 Download
11.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 Download
12.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
 Download
13.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
 Download
14.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
 Download
15.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
 Download
16.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
 Download
17.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
 Download
18.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
 Download
19.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 Download
20.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 Download
21.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 Download
22.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 Download
23.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
 Download
24.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 Download
25.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 Download
26.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 Download
27.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 Download
28.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 Download
29.) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 Download
30.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 Download
31.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 Download
32.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
 Download
33.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 Download
34.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 Download
35.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 Download
36.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 Download
37.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 Download
38.) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 Download
39.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 Download
40.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 60ip
เดือนนี้ 6974ip
ปีนี้ 6974ip
ทั้งหมด 660380ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.184)
วันนี้ เวลา 11.17.57 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสามารถ จินะโกฏิ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator