1.) ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.
 Download
2.) คำแถลง
 Download
3.) คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
 Download
4.) คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
 Download
5.) คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 Download
6.) บันทึกหลักการและเหตุผล
 Download
7.) บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 Download
8.) บันทุึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 Download
9.) บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 Download
10.) รายงานประมาณการรายรับ
 Download
11.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 Download
12.) รายงานประมาณการรายจ่าย
 Download
13.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 Download
14.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 Download
15.) ประกาศ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 356ip
เดือนนี้ 9050ip
ปีนี้ 118153ip
ทั้งหมด 632114ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 10.59.41 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator