1.) 1.ข้อมูลทั่วไป
 Download
2.) 2.คำแถลง ส่วนที่ 1
 Download
3.) 4.รายละเอียดประมาณการรายรับ
 Download
4.) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 Download
5.) 6.บันทุึกหลักการและเหตุผล
 Download
6.) 7.บันทุึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
 Download
7.) 8.บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
 Download
8.) 9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 Download
9.) 10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 Download
10.) 11.รายงานประมาณการรายรับ
 Download
11.) 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 Download
12.) 13.รายงานประมาณการรายจ่าย
 Download
13.) 14.ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่าย
 Download
14.) 3.รายละเอียดบันทักหลักการและเหตุผล 1
 Download
15.) 3.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 2
 Download
16.) ประกาศ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 59ip
เดือนนี้ 6973ip
ปีนี้ 6973ip
ทั้งหมด 660379ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.182)
วันนี้ เวลา 11.13.43 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางอัญธิกา พรมขัดดุก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator