1.) 021_1101 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง
 Download
2.) 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง
 Download
3.) 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง
 Download
4.) 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง
 Download
5.) 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง
 Download
6.) 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง
 Download
7.) 3101-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 Download
8.) 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
9.) 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
10.) 3104-นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 Download
11.) 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
12.) 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
13.) 3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
14.) 3204-นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
15.) 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
16.) 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 Download
17.) 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส
 Download
18.) 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 Download
19.) 4701-นายช่างโยธา
 Download
20.) 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.237.178.91
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 58ip
เดือนนี้ 3666ip
ปีนี้ 3666ip
ทั้งหมด 3666ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.35)
วันนี้ เวลา 01.13.35 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายกิตติศักดิ์ ช้างมูบ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator