1.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 Download
2.) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเวียงชัย
 Download
3.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 Download
4.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 Download
5.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 60ip
เดือนนี้ 6974ip
ปีนี้ 6974ip
ทั้งหมด 660380ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.186)
วันนี้ เวลา 11.25.50 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator