1.) แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
 Download
2.) แผนเส้นทางความก้าวหน้า
 Download
3.) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
 Download
4.) ประกาศ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกงอหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.237.178.91
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 39ip
เดือนนี้ 3647ip
ปีนี้ 3647ip
ทั้งหมด 3647ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.54)
วันนี้ เวลา 00.21.48 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator