1.) ส่วนที่ 1
 Download
2.) ส่วนที่ 2
 Download
3.) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 Download
4.) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 Download
5.) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 Download
6.) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 Download
7.) ยุทธศาสตร์ที่ 5
 Download
8.) ยุทธศาสตร์ที่ 6
 Download
9.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 Download
10.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 Download
11.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 Download
12.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 94ip
เดือนนี้ 7008ip
ปีนี้ 7008ip
ทั้งหมด 660414ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.184)
วันนี้ เวลา 13.10.43 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางอัญธิกา พรมขัดดุก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator