1.) แผนการดำเนินงานปี 2554
 Download
2.) รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 Download
3.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 Download
4.) รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 Download
5.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 Download
6.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 Download
7.) การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้าปก
 Download
8.) การประกาศใช้เทศบัญญัติ
 Download
9.) ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.
 Download
10.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 Download
11.) แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553
 Download
12.) แผนเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม 2562
 Download
13.) ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 Download
14.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (เทศบัญญัติงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
 Download
15.) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 353ip
เดือนนี้ 9047ip
ปีนี้ 118150ip
ทั้งหมด 632111ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 10.59.41 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator