1.

รายงานผลการตรวจงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 10/5/2562
Read (134)

2.

การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 4/1/2562
Read (120)

3.

การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 20/12/2561
Read (118)

4.

ประชาสัมพันธ์แผนการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 16/11/2561
Read (209)

5.

สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/11/2561
Read (200)

6.

โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่สนใจ เทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/11/2561
Read (133)

7.

เชิญชวนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2651...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 16/10/2561
Read (505)

8.

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการรายงานการจัดซื้อจักจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/10/2561
Read (510)

9.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 9/10/2561
Read (457)

10.

"รางวัลชนะเลิศ" องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง "ระดับอำเภอ"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 3/10/2561
Read (448)

11.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 27/9/2561
Read (578)

12.

ประกาศผลการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 26/9/2561
Read (386)

13.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 18/9/2561
Read (510)

14.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนสิงหาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (438)

15.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนกรกฎาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (344)

16.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมิถุนายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (295)

17.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนพฤษภาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (299)

18.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนเมษายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (103)

19.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมีนาคม (เพิ่มเติม) 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (66)

20.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/9/2561
Read (148)

จำนวนข่าวทั้งหมด 117 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า
  IP ของคุณ
107.23.129.77
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 400ip
เดือนนี้ 9460ip
ปีนี้ 57648ip
ทั้งหมด 393621ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.125)
วันนี้ เวลา 14.54.59 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางรัตติมา ใจซื่น
ประธานชุมชน
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator