1.

เชิญชวนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2651...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 16/10/2561
Read (13)

2.

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/10/2561
Read (92)

3.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 9/10/2561
Read (151)

4.

"รางวัลชนะเลิศ" องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง "ระดับอำเภอ"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 3/10/2561
Read (218)

5.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 27/9/2561
Read (328)

6.

ประกาศผลการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 26/9/2561
Read (249)

7.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 18/9/2561
Read (356)

8.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนสิงหาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (300)

9.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนกรกฎาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (233)

10.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมิถุนายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (204)

11.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนพฤษภาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (199)

12.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนเมษายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (43)

13.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมีนาคม (เพิ่มเติม) 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (10)

14.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/9/2561
Read (72)

15.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 30/8/2561
Read (185)

16.

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 29/8/2561
Read (251)

17.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 29/8/2561
Read (193)

18.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 24/8/2561
Read (432)

19.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 8/8/2561
Read (618)

20.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมีนาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (751)

จำนวนข่าวทั้งหมด 111 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า
  IP ของคุณ
54.224.150.24
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 65ip
เดือนนี้ 8516ip
ปีนี้ 98025ip
ทั้งหมด 312165ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Exabot (178.255.215.94)
วันนี้ เวลา 23.45.20 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator