1.

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 14/6/2561
Read (0)

2.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 13/6/2561
Read (2)

3.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน เมษยน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 4/5/2561
Read (361)

4.

แผนดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงชัย ปีงบประมาณ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 2/5/2561
Read (377)

5.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 10/4/2561
Read (475)

6.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 15/3/2561
Read (677)

7.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 8/2/2561
Read (756)

8.

แผนการออกบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 8/2/2561
Read (461)

9.

ประกาศ เรื่อง เลื่อนห้วงวันงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 4/2/2561
Read (433)

10.

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 1/2/2561
Read (344)

11.

แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 1/2/2561
Read (188)

12.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 11/1/2561
Read (164)

13.

ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 28/12/2560
Read (221)

14.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 18/12/2560
Read (263)

15.

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย ร่วมบริจาคมือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แก้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลใน โครงการ "มือถือเก่าไป ชิวิตใหม่มา"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 4/12/2560
Read (308)

16.

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 24/11/2560
Read (321)

17.

ประชาสัมพันธื์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ งวดเดือนธันวาคม 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 18/11/2560
Read (291)

18.

ขอเชิญร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า "ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 16/11/2560
Read (252)

19.

ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ " หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ "...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 10/11/2560
Read (217)

20.

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 10/11/2560
Read (156)

จำนวนข่าวทั้งหมด 83 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า
  IP ของคุณ
54.158.15.97
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 361ip
เดือนนี้ 5663ip
ปีนี้ 53273ip
ทั้งหมด 267413ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.58)
วันนี้ เวลา 16.49.55 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายรักเกียรติ จับใจนาย
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator