1.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 8/8/2561
Read (14)

2.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมีนาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (375)

3.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนกุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (370)

4.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนมกราคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (372)

5.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนธันวาคม 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (368)

6.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนพฤศจิกายน 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (373)

7.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนตุลาคม 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (31)

8.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) เดือนกันยายน 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 23/7/2561
Read (33)

9.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 5/7/2561
Read (355)

10.

ประกาศการใช้คู่มือประชาชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/7/2561
Read (358)

11.

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 14/6/2561
Read (535)

12.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 13/6/2561
Read (556)

13.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน เมษยน 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 4/5/2561
Read (946)

14.

แผนดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงชัย ปีงบประมาณ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 2/5/2561
Read (786)

15.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 10/4/2561
Read (800)

16.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 15/3/2561
Read (800)

17.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 8/2/2561
Read (845)

18.

แผนการออกบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 8/2/2561
Read (510)

19.

ประกาศ เรื่อง เลื่อนห้วงวันงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 4/2/2561
Read (477)

20.

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย tao
Post Date 1/2/2561
Read (381)

จำนวนข่าวทั้งหมด 93 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า
  IP ของคุณ
54.196.42.8
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 272ip
เดือนนี้ 5064ip
ปีนี้ 73941ip
ทั้งหมด 288081ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.16)
วันนี้ เวลา 14.23.45 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายสุวรรณ เทพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator