1.

เผยแพร่โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่องเสือเต้น (เงินอุดหนุเฉพาะกิจ)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 27/2/2563
Read (76)

2.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-ชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (80)

3.

ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองฮ่าง บ้านกลางเวียง...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 14/2/2563
Read (72)

4.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร่องตุ้ม บ้านไชยนารายณ์...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 14/2/2563
Read (61)

5.

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 10/5/2562
Read (235)

6.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างโรงพักสัตว์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 18/4/2562
Read (212)

7.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียนตอกเสาเข็ม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 18/3/2562
Read (207)

8.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 6/9/2561
Read (281)

9.

เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 6/9/2561
Read (271)

10.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่องเสือเต้น หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 6/9/2561
Read (290)

11.

ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 11/4/2561
Read (394)

12.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 13/3/2561
Read (415)

13.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 17 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 13/3/2561
Read (415)

14.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2560 ถึง ปิดเทอม 2/2560...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 28/2/2561
Read (388)

15.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล. หมู่ 10 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 26/2/2561
Read (396)

16.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 หมู่ 5 (ดอนรือง2) ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 26/2/2561
Read (381)

17.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ร่องเสือเต้น หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 26/2/2561
Read (396)

18.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 ข้างโรงอิฐ ม.7...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 26/2/2561
Read (387)

19.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ 6 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 26/2/2561
Read (351)

20.

ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอย3 (ป่างิ้ว) หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 26/2/2561
Read (399)

จำนวนข่าวทั้งหมด 117 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.137.159
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 116ip
เดือนนี้ 8002ip
ปีนี้ 107742ip
ทั้งหมด 621703ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.160)
วันนี้ เวลา 02.52.37 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายสุวรรณ เทพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอนุสรณ์ สานใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator