1.

ประกาศผู้มาติดต่อขอรับเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 18/8/2560
Read (750)

2.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.คันคลองชลประทาน เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย ถึง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 12/7/2560
Read (771)

3.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 17/11/2559
Read (2287)

4.

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 9/9/2559
Read (2408)

5.

รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนตัวอย่าง ...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 2/9/2559
Read (2394)

6.

รายชื่อผู้มาติดต่อขอรับเอกสารโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนตัวอย่าง หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 1/9/2559
Read (2427)

7.

รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่างซอย 4 หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 14/7/2559
Read (2493)

8.

รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 14/7/2559
Read (2483)

9.

รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องตุ้มพร้อมคลองแยกร่องตุ้ม หมู่ที่ 9...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 14/7/2559
Read (2519)

10.

โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ห่าง...

ประกาศผู้ติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
โดย admin
Post Date 16/12/2558
Read (2756)

จำนวนข่าวทั้งหมด 10 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 372ip
เดือนนี้ 9066ip
ปีนี้ 118169ip
ทั้งหมด 632130ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.17)
วันนี้ เวลา 13.52.20 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสามารถ จินะโกฏิ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator