1.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 17/11/2559
Read (2977)

2.

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 10/9/2559
Read (3132)

3.

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนตัวอย่าง หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 7/9/2559
Read (3071)

4.

โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องตุ้มพร้อมคลองแยกร่องตุ้ม หมู่ที่ 9 ต.เวียงชัย...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (3183)

5.

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง ซอย 4 หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (3193)

6.

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (3106)

7.

โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ห่าง...

ประกาศผู้ยื่นเอกสาร
โดย admin
Post Date 17/12/2558
Read (3437)

จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 92ip
เดือนนี้ 7006ip
ปีนี้ 7006ip
ทั้งหมด 660412ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.55.57 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางรัตติมา ใจซื่น
ประธานชุมชนดอนมูล
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator