1.

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 18/8/2560
Read (662)

2.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อลอเหลี่ยม ซอย 9 หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (2110)

3.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนองป่าเฮี้ย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (2129)

4.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจหนองบวกบอน หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (2102)

5.

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 ต.เมืองชุม...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 17/11/2559
Read (2335)

6.

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 12/9/2559
Read (2291)

7.

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนตัวอย่าง หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 7/9/2559
Read (2274)

8.

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (2269)

9.

โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องตุ้มพร้อมคลองแยกร่องตุ้ม หมู่ที่ 9 ต.เวียงชัย...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (2266)

10.

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง ซอย 4 หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (2328)

11.

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ห่าง...

ประกาศผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin
Post Date 28/12/2558
Read (2434)

จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 17ip
วันนี้ 73ip
เดือนนี้ 6987ip
ปีนี้ 6987ip
ทั้งหมด 660393ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.16.00 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายประหยัด อาโปทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
กลางเวียง

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator