1.

ประกาศผลการประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 20/9/2560
Read (601)

2.

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง (ดีเซล))...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 18/8/2560
Read (574)

3.

ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย ถึง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 5/8/2560
Read (601)

4.

ผลการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1914)

5.

ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรดาดคอนกรีต ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 7 (ตั้งแต่บ้านนายเทียมศักดิ์ สายปิน) ต.เมืองชุม...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1906)

6.

ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรดาดคอนกรีต ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1938)

7.

ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรดาดคอนกรีตร่องน้ำปลาขาว หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (2009)

8.

ผลการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1935)

9.

โครงก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจหนองบวกบอน หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1946)

10.

ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนองป่าเฮี้ย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1868)

11.

ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอย 9 หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (1941)

12.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ 5 ตำบลเมืองชุม...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 21/11/2559
Read (2116)

13.

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 16/9/2559
Read (2294)

14.

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนตัวอย่าง หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 7/9/2559
Read (2325)

15.

ประกาศผลการสอบราคาโครงการขุดลอกร่องตุ้ม หมู่ 9 ต.เวียงชัย...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (2291)

16.

ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าเขื่อนป้องกันตลื่งลำน้ำแม่ห่าง ซอย 4 หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (2274)

17.

ผลการสอบราคาโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 6/8/2559
Read (2339)

18.

ประกาศผลการสอบราคาโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ห่างหมู่ 10 ต.เวียงชัย หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
โดย admin
Post Date 6/1/2559
Read (2654)

จำนวนข่าวทั้งหมด 18 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 7004ip
ปีนี้ 7004ip
ทั้งหมด 660410ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.184)
วันนี้ เวลา 12.46.50 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายกิตติศักดิ์ ช้างมูบ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator