1.

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน ค.ส.ล. ถนนร่องเสือเต้น...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 27/2/2563
Read (67)

2.

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-ชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 24/2/2563
Read (70)

3.

ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร่องตุ้ม บ้านไชยนารายณ์ หมู่ที่ 9...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 14/2/2563
Read (83)

4.

ประกาศร่างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองฮ่าง บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 1...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 14/2/2563
Read (81)

5.

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 10/5/2562
Read (254)

6.

ร่างประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างโรงพักสัตว์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 18/4/2562
Read (273)

7.

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย (รอบ 2)...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 27/3/2562
Read (236)

8.

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก200 คน 8 ห้องเรียนตอกเสาเข็ม...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 18/3/2562
Read (225)

9.

ร่างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนร่องเสือเต้น หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 6/9/2561
Read (309)

10.

เผยแพร่ร่างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์)...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 11/4/2561
Read (840)

11.

เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 17 หมู่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 13/3/2561
Read (1104)

12.

ร่างประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-เวียงเหนือ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 13/3/2561
Read (1077)

13.

ร่างประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 18/12/2560
Read (1117)

14.

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนชัยนิเวศน์ -ถนนสามชัย หมู่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 19/10/2560
Read (1147)

15.

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายป่างิ้ว-วังช้าง ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 19/10/2560
Read (1176)

16.

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง-ชัยนิเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 19/10/2560
Read (1192)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 340ip
เดือนนี้ 9034ip
ปีนี้ 118137ip
ทั้งหมด 632098ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 10.59.41 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสามารถ จินะโกฏิ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator