1.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนร้่องเสือเต้น หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 3/10/2561
Read (11)

2.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนร่องเสือเต้น หมู่ ๗ ต.เมืองชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 17/9/2561
Read (10)

3.

ประกาศโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย ...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 6/9/2561
Read (8)

4.

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย (e-bidding)...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 6/9/2561
Read (8)

5.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 18/6/2561
Read (112)

6.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 18/6/2561
Read (103)

7.

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 18/6/2561
Read (97)

8.

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ )...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 24/4/2561
Read (147)

9.

โครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 20/3/2561
Read (195)

10.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 หมู่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 20/3/2561
Read (194)

11.

ประกาศประกวดราคาถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง – ชัยนิเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย (e-bidding)...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 8/1/2561
Read (170)

12.

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย ...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 23/12/2560
Read (194)

13.

โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนชัยนิเวศน์-ถนนสามชัย...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 31/10/2560
Read (280)

14.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง-ชัยนิวเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 31/10/2560
Read (264)

15.

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายป่างิ้ว-วังช้าง...

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
โดย admin
Post Date 31/10/2560
Read (269)

จำนวนข่าวทั้งหมด 15 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.224.150.24
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 86ip
เดือนนี้ 8537ip
ปีนี้ 98046ip
ทั้งหมด 312186ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Exabot (178.255.215.94)
วันนี้ เวลา 23.45.20 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเนตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสมัคร จาดนอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
กลางเวียง

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator