1.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านศรีดอนเรือง...


โดย admin
Post Date 7/1/2564
Read (70)

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม ตำบลเมืองชุม...


โดย admin
Post Date 17/12/2563
Read (88)

3.

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องเสือเต้น หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...


โดย admin
Post Date 27/3/2563
Read (125)

4.

ผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-ชัยนิเวศน์หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 19/3/2563
Read (99)

5.

ผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร่องตุ้ม (บ้านไชยนารายณ์) หมู่ที่ 9 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 12/3/2563
Read (161)

6.

ประกาศผลประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองฮ่าง บ้านกลางเวียง ม.1 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 12/3/2563
Read (149)

7.

ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 20/6/2562
Read (281)

8.

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างโรงพักสัตว์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 15/5/2562
Read (291)

9.

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติฌาปนสถานเวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 20/9/2561
Read (352)

10.

ผลการประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 20/9/2561
Read (347)

11.

ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 17/5/2561
Read (498)

12.

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 17 หมู่ 8 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 26/4/2561
Read (518)

13.

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย admin
Post Date 26/4/2561
Read (524)

14.

ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 17 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 5/4/2561
Read (612)

15.

ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 5/4/2561
Read (618)

16.

ผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง-ชัยนิวเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 19/1/2561
Read (1345)

17.

โครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถาน หมู่ 13 ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 12/1/2561
Read (1296)

18.

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนชัยนิเวศน์-ถนนสามชัย ต.เวียงชัย...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 21/11/2560
Read (1337)

19.

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายป่างิ้ว-วังช้าง บ้านเมืองชุม...

ประผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย admin
Post Date 21/11/2560
Read (1352)

จำนวนข่าวทั้งหมด 19 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 92ip
เดือนนี้ 7006ip
ปีนี้ 7006ip
ทั้งหมด 660412ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.55.57 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator