1.

ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม...

ประกาศยกเลิกโครงการ
โดย admin
Post Date 11/4/2562
Read (433)

2.

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๕ ต.เมืองชุม...

ประกาศยกเลิกโครงการ
โดย admin
Post Date 13/9/2561
Read (473)

3.

ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย ...

ประกาศยกเลิกโครงการ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (946)

4.

ประกาศยกเลิกโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย ...

ประกาศยกเลิกโครงการ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (946)

5.

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 (ชุมชนศรีดอนเรือง 2 ) ต.เมืองชุม ...

ประกาศยกเลิกโครงการ
โดย admin
Post Date 25/6/2561
Read (979)

6.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง-ชัยนิเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศยกเลิกโครงการ
โดย admin
Post Date 21/11/2560
Read (1436)

จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 64ip
เดือนนี้ 6978ip
ปีนี้ 6978ip
ทั้งหมด 660384ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.07.56 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายบุญช่วย ถนอมกิจ
ประธานสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator