1.

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓...


โดย admin
Post Date 31/8/2563
Read (142)

โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...


โดย admin
Post Date 21/8/2563
Read (64)

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (39)

การประเมิน การจัการขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองชุม หมู่ ๗ ตำบลเมืองชุม...


โดย tao
Post Date 12/6/2563
Read (90)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓...


โดย tao
Post Date 14/5/2563
Read (294)

ตัดต้นไม้ขวางทางจราจรเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลเวียชัย วันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๓...


โดย tao
Post Date 14/5/2563
Read (289)

มอบกระเบื้องผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date 14/5/2563
Read (286)

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวกิจกรรม
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 12/12/2562
Read (1055)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

ข่าวกิจกรรม
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 9/12/2562
Read (1021)

งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒...

ข่าวกิจกรรม
โดย tao
Post Date 19/11/2562
Read (1083)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

ข่าวกิจกรรม
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/11/2562
Read (979)

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา...


โดย admin
Post Date 22/10/2562
Read (100)

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ...

ข่าวกิจกรรม
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/10/2562
Read (1117)

โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรม...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 26/7/2562
Read (146)

โครงการประเพณีแห่ / หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date 16/7/2562
Read (30)

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ...


โดย admin
Post Date 1/7/2562
Read (128)

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย...


โดย admin
Post Date 7/6/2562
Read (53)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562...


โดย admin
Post Date 3/1/2562
Read (108)

โครงการนักชงมืออาชีพ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 20/12/2561
Read (93)

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ...

ข่าวกิจกรรม
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/11/2561
Read (35546)

จำนวนข่าวทั้งหมด 88 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 364ip
เดือนนี้ 9058ip
ปีนี้ 118161ip
ทั้งหมด 632122ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 13.27.28 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator