1.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนร่องเสือเต้น หมู่ที่ ๗ ต.เมืองชุม...


โดย admin
Post Date 5/5/2563
Read (49)

2.

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (46)

3.

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองฮ่าง หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 30/3/2563
Read (53)

4.

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร่องตุ้ม หมู่ที่ 9 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 30/3/2563
Read (50)

5.

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562...

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
โดย admin
Post Date 5/12/2562
Read (263)

6.

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562...

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
โดย admin
Post Date 5/12/2562
Read (300)

7.

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม...


โดย admin
Post Date 26/9/2562
Read (68)

8.

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างโรงพักสัตว์...


โดย admin
Post Date 12/6/2562
Read (33)

9.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนร่องเสือเต้น หมู่ 7 ต.เมืองชุม...


โดย admin
Post Date 22/10/2561
Read (31)

จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 373ip
เดือนนี้ 9067ip
ปีนี้ 118170ip
ทั้งหมด 632131ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 14.00.32 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอำไพ มะโนวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator