1.

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/8/2563
Read (22)

2.

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 30/7/2563
Read (23)

3.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากผักและผลไม้ ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 24/7/2563
Read (22)

4.

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 23/7/2563
Read (22)

5.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 22/7/2563
Read (22)

6.

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 21/7/2563
Read (23)

7.

โครงการส่งเสริมอาชีพถักเชือกเมคาเม่...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 20/7/2563
Read (22)

8.

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 16/7/2563
Read (22)

9.

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 16/7/2563
Read (24)

10.

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 16/7/2563
Read (23)

11.

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเวียงชัย เทศบาลตำบลเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 9/7/2563
Read (24)

12.

มอบหน้ากากอนามัยสำหรับคนพิการในชุมชน...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 24/6/2563
Read (34)

13.

ร่วมกิจกรรมเปิดเฮือนเวียงชัย รักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21...

งานพัฒนาชุมชน
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 19/2/2563
Read (116)

14.

ร่วมกิจกรรมเปิดเฮือนเวียงชัย รักษ์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21...

งานพัฒนาชุมชน
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 19/2/2563
Read (134)

15.

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

งานพัฒนาชุมชน
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 12/12/2562
Read (159)

16.

เบี้ยยังชีพเดือนตุลาคม 2562...

งานพัฒนาชุมชน
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 11/10/2562
Read (261)

17.

การดำเนินงานการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

งานพัฒนาชุมชน
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 7/10/2562
Read (248)

18.

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำบายศรีสู่ขวัญ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 26/7/2562
Read (23)

19.

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 23/7/2562
Read (23)

20.

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำอาหารพื้นเมือง(จิ้นส้ม)...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 26/6/2562
Read (22)

จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 356ip
เดือนนี้ 9050ip
ปีนี้ 118153ip
ทั้งหมด 632114ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 10.59.41 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator