1.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2561...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 12/11/2561
Read (2192)

2.

ประกาศประมูลให้เอกชนเช่าดำเนินการโรงฆ่าสัตว์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 10/9/2561
Read (3364)

3.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 (เงินสะสม)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 5/3/2561
Read (4949)

4.

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) ดีเซล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 27/7/2560
Read (6313)

5.

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองชลประทาน เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย ถึง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 30/6/2560
Read (6223)

6.

รายงานการจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 13/3/2560
Read (8406)

7.

รายงานจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 1/3/2560
Read (8255)

8.

รายงานจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 24/1/2560
Read (5024)

9.

สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจหนองบวกบอน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 29/12/2559
Read (4360)

10.

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.สงล.พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอย 9 หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 29/12/2559
Read (4157)

11.

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองป่าเฮี้ย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 29/12/2559
Read (2625)

12.

รายงานจัดซื้อ/จ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 21/12/2559
Read (2671)

13.

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรดาดคอนกรีต ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 14/12/2559
Read (2502)

14.

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 14/12/2559
Read (2291)

15.

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรดาดคอนกรีตลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม (จำนวน 2 ช่วง)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 14/12/2559
Read (2206)

16.

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 14/12/2559
Read (2266)

17.

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรดาดคอนกรีตร่องน้ำปลาขาว...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 14/12/2559
Read (2143)

18.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่5 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 1/11/2559
Read (2693)

19.

ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องตุ้ม หมู่ 9 ต.เวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 30/6/2559
Read (3479)

20.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง ซอย 4 หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 30/6/2559
Read (3525)

จำนวนข่าวทั้งหมด 27 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า












  IP ของคุณ
3.237.178.91
ออนไลน์ 17ip
วันนี้ 42ip
เดือนนี้ 3650ip
ปีนี้ 3650ip
ทั้งหมด 3650ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.99)
วันนี้ เวลา 00.44.26 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอำไพ มะโนวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"




         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator