1.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย (ชั้น 3 )...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/11/2563
Read (95)

2.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date 26/10/2563
Read (106)

3.

ขอเชิญคณะอนุกรรมการ LTC กองทุนหลักประกันสุขฯเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย ...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date 5/10/2563
Read (105)

4.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 13/1/2563
Read (179)

5.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย (ชั้น 2 อาคารหลังใหม่))...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/10/2562
Read (254)

6.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/10/2562
Read (251)

7.

ขอเชิญคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย ชั้น 2 อาคารหลังเก่า...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/10/2562
Read (270)

8.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 22/3/2562
Read (324)

9.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 11/9/2561
Read (356)

10.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 2/7/2561
Read (490)

11.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2561...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 25/6/2561
Read (532)

12.

เชิญร่วมปั่นจักรยาน Bike for dad วันที่่ 9-11 ธันวาคม เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 9/12/2558
Read (3433)

13.

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฯ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 10/9/2558
Read (3704)

14.

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (4239)

15.

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบังคับ(เพิ่มเติม)...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (3883)

16.

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (5141)

17.

ประกาศจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพร้อมวัตถุประสงค์...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (3860)

จำนวนข่าวทั้งหมด 17 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 64ip
เดือนนี้ 6978ip
ปีนี้ 6978ip
ทั้งหมด 660384ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.251)
วันนี้ เวลา 12.02.17 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator