จักสาน
ชื่อผลิตภัณฑ์
จักสาน
ผลิตโดยกลุ่ม
ผู้สูงอายุบ้านใหม่ดอนเรือง
ตั้งอยู่ที่
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม ม.6
ผู้ประสานงานกลุ่ม
ปัน ใจศรีธิ 202 ม.6 ต.เมืองชุม.
เบอร์โทร/อีเมล์
0987818394
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์จักสานผุ้สูงอายุบ้านใหม่ดอนเรือง  ไม้กวาดทางมะพร้าว  ไซ  ไหข้าว 


  IP ของคุณ
54.196.42.8
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 272ip
เดือนนี้ 5064ip
ปีนี้ 73941ip
ทั้งหมด 288081ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.16)
วันนี้ เวลา 14.23.45 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอนุสรณ์ สานใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator