นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายบัณฑิต ช้างหิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายสหรัชต์ จินะพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายทอง สุวรรณประภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายบัญชา แก้วคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
จำนวนบุคลากร ������������������������������������ ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
100.24.46.10
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 308ip
เดือนนี้ 6807ip
ปีนี้ 6807ip
ทั้งหมด 342780ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Exabot (178.255.215.94)
วันนี้ เวลา 06.27.33 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางรัตติมา ใจซื่น
ประธานชุมชน
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator