นายณัฐพงษ์ วัชรมณฑล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร.ต.เสมือน เทียมสา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายสถิตย์ เชื้อเมืองพาน
พนักงาน ขับรถบรรทุกขยะ

นายอินสอน วรรณโน
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

นายผัด เครืออินตา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายอุทัย คำเมือง
คนงานประจำรถขยะ

นายสุชาติ อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวธัญลักษณ์ อินเลียน
คนงานทั่วไป

นางสาวนันทพร อะทะสุวรรณ
จ้างเหมาบริการ

นายบุญเปล่ง คีรีแก้ว
จ้างเหมาบริการ

นายธงชัย ธนะเป๊ก
คนงานทั่วไป

นายเฉลิมพล เครื่องสนุก
เจ้าเหมาบริการ
 
จำนวนบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

  IP ของคุณ
18.215.62.41
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 244ip
เดือนนี้ 12113ip
ปีนี้ 121216ip
ทั้งหมด 635177ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.126)
วันนี้ เวลา 14.40.24 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเนตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator