นายบุญช่วย ถนอมกิจ
ประธานสภาเทศบาล

นายสว่าง ชัยวรรณ์
รองประธานสภา

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเนตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ เทพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ ช้างมูบ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 60ip
เดือนนี้ 6974ip
ปีนี้ 6974ip
ทั้งหมด 660380ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.186)
วันนี้ เวลา 11.19.48 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอำไพ มะโนวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator