นายบุญช่วย ถนอมกิจ
ประธานสภาเทศบาล

นายสว่าง ชัยวรรณ์
รองประธานสภา

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเนตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ เทพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ ช้างมูบ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
3.235.137.159
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 52ip
เดือนนี้ 7938ip
ปีนี้ 107678ip
ทั้งหมด 621639ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.126)
วันนี้ เวลา 00.24.12 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายสว่าง ชัยวรรณ์
รองประธานสภา

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator