นายบุญช่วย ถนอมกิจ
ประธานสภาเทศบาล

นายสว่าง ชัยวรรณ์
รองประธานสภา

นายเสาร์ เมืองวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเนตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ เทพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ ช้างมูบ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������� ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.224.150.24
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 69ip
เดือนนี้ 8520ip
ปีนี้ 98029ip
ทั้งหมด 312169ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Exabot (178.255.215.94)
วันนี้ เวลา 23.45.20 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสมัคร จาดนอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
กลางเวียง

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator