นายเชิดเกียรติ ประมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายยุทธนา ไชยยะ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายฐิติพงศ์ ประมูลวงศ์
นายช่างโยธา

นางเกษ แก้วดุลดุก
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสงกรานต์ วงค์ชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายพีระชัย ไกลถิ่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสมเกียรติ วงค์ชัย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายสมเงิน พงษ์เสือ
จ้างเหมาบริการ
 
จำนวนบุคลากร กองช่าง ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  IP ของคุณ
3.237.178.91
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 41ip
เดือนนี้ 3649ip
ปีนี้ 3649ip
ทั้งหมด 3649ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.58)
วันนี้ เวลา 00.44.00 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator