นางชุติมันต์ ปวนทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางมยุรี สุปินะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.จ.อ.กฤษณ์ สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐิตารีย์ ปินตาคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ
นิติกร

นางวราภรณ์ ศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวรรธิดา ราชคน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเจนจิรา ต๊ะติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมานพ ทองดีโลก
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญรับ ป๊อกกาศ
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายจรูญ อ้อยกลาม
พนักงานขับรถยนต์

นายไพฑูรย์ ยาสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบัณฑิต ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานขับรถดับเพลิง
จำนวนบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล ทั้งหมด 27 คน
จำนวนหน้า 3 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 368ip
เดือนนี้ 9062ip
ปีนี้ 118165ip
ทั้งหมด 632126ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.247)
วันนี้ เวลา 13.46.18 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายศิวกร สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางอัญธิกา พรมขัดดุก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator