นางชุติมันต์ ไชยแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางมยุรี สุปินะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.จ.อ.กฤษณ์ สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางปราณี หล้าตัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ
นิติกรชำนาญการ

นางวราภรณ์ ศรีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวรรธิดา ราชคน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเจนจิรา ต๊ะติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญรับ ป๊อกกาศ
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายจรูญ อ้อยกลาม
พนักงานขับรถยนต์

นายไพฑูรย์ ยาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายบัณฑิต ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานขับรถดับเพลิง
จำนวนบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล ทั้งหมด 27 คน
จำนวนหน้า 3 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

  IP ของคุณ
3.237.178.91
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 43ip
เดือนนี้ 3651ip
ปีนี้ 3651ip
ทั้งหมด 3651ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.54)
วันนี้ เวลา 00.47.52 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอำไพ มะโนวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator