นางชุติมันต์ ปวนทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางมยุรี สุปินะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.จ.อ.กฤษณ์ สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐิตารีย์ ปินตาคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ
นิติกร

นางวราภรณ์ ศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวรรธิดา ราชคน
นักพัฒนาชุมชน

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมานพ ทองดีโลก
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญรับ ป๊อกกาศ
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายจรูญ อ้อยกลาม
พนักงานขับรถยนต์

นายไพฑูรย์ ยาสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบัณฑิต ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานขับรถดับเพลิง
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������� ทั้งหมด 24 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

  IP ของคุณ
100.24.46.10
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 302ip
เดือนนี้ 6801ip
ปีนี้ 6801ip
ทั้งหมด 342774ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Exabot (178.255.215.94)
วันนี้ เวลา 06.27.33 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายบุญธรรม เครือสาร
กำนันตำบลเวียงชัย
บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator