โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรม
By : งานพัฒนาชุมชน เมื่อ : #ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562  อ่าน : 424   

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
จัดโครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่สนใจ  เทศบาลตำบลเวียงชัย  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญและประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม   โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย,  สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย  IP ของคุณ
3.232.96.22
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 276ip
เดือนนี้ 4879ip
ปีนี้ 4879ip
ทั้งหมด 658285ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.251)
วันนี้ เวลา 07.47.47 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator