โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
By : admin เมื่อ : #ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  อ่าน : 142   

งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

จัดโครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่สนใจ  เทศบาลตำบลเวียงชัย

วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563     

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ  ในกฎหมาย การให้ความสำคัญเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

แก่บุคลากร และประชาชน ทั่วไป ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากศาลจังหวัดเชียงราย  ,สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย​

และศูนย์วิปัสสนากรรมฐานผาคอก ตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย  

 

   IP ของคุณ
18.213.192.104
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 241ip
เดือนนี้ 1225ip
ปีนี้ 130880ip
ทั้งหมด 644841ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.24)
วันนี้ เวลา 04.15.43 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator