จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลเวียงชัย มีจำนวนทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน

นางรัตติมา ใจซื่น

ประธานชุมชนดอนมูล

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

นางณัฐณิช ช้างมูบ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

นายเกียรติขจร บัวเคน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

นายสามารถ จินะโกฏิ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

นายอำไพ มะโนวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

นายทวี ตาลดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

นางอัญธิกา พรมขัดดุก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

นายอนุสรณ์ สานใจ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

นายเจริญ เผ่าเสือ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 19
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

นายประหยัด อาโปทา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   กลางเวียง


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 17ip
วันนี้ 73ip
เดือนนี้ 6987ip
ปีนี้ 6987ip
ทั้งหมด 660393ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.16.00 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายสว่าง ชัยวรรณ์
รองประธานสภา

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางอัญธิกา พรมขัดดุก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator