เทศบาลตำบลเวียงชัย
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)  โดย admin Post Date 9/8/2565 Read (3)

   รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)  โดย admin Post Date 20/7/2565 Read (6)

   ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/6/2565 Read (1121)

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (4845)

หกอกอกหอ...

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โดย admin Post Date 16/8/2565 Read (0)

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/8/2565 Read (0)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 11/8/2565 Read (12)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 10/8/2565 Read (6)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)  โดย admin Post Date 9/8/2565 Read (3)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 5/8/2565 Read (22)

ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โดย admin Post Date 4/8/2565 Read (12)

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 2/8/2565 Read (16)

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โดย admin Post Date 1/8/2565 Read (13)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 24/7/2565 Read (71)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)  โดย admin Post Date 20/7/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๑ หมู๋ที่ ๙ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย admin Post Date 19/7/2565 Read (28)

กิจกรรม 5ส. เทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 13/7/38474 Read (1178)

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator