เทศบาลตำบลเวียงชัย

AwtrZD.jpg"

                                                  [[ดาวโหลดเอกสาร]]

AttQfq.jpg

                                         [[ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม]]

                               [[เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์]]


Awtyc0.jpg

                                                    [[ส่งแบบฟอร์ม]]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ :LINE@

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator