เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
3.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
4.) ส่วนที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
5.) ยุทธศาสตร์ที่ 6
6.) ยุทธศาสตร์ที่ 5
7.) ยุทธศาสตร์ที่ 4
8.) ยุทธศาสตร์ที่ 3
9.) ยุทธศาสตร์ที่ 2
10.) ยุทธศาสตร์ที่ 1
11.) ส่วนที่ 2
12.) ส่วนที่ 1
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator