เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
2.) รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.) ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
4.) รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
5.) รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6.) ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
7.) ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
8.) รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
9.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator