เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) การตรวจสอบรายงานการเงิน ปี พ.ศ.2564
3.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564
4.) งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบมาณ 2564
5.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
6.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator