เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) วาระประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
2.) วาระประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
3.) วาระประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
4.) วาระประชุม สมัยแรก ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
5.) วาระประชุม สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
6.) นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
7.) นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
8.) นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
9.) นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
10.) นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
11.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรก ปี พ.ศ.2565
12.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
13.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
14.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
15.) สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
16.) สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
17.) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
18.) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
19.) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
20.) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
21.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
22.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
23.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
24.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
25.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
26.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
27.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
28.) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
29.) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
30.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
31.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
32.) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
33.) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
34.) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator