เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 145 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (0)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ...


โดย admin
Post Date 24/7/2565
Read (71)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...


โดย admin
Post Date 22/6/2565
Read (82)

ประมูลราคาให้เช่าเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 8/6/2565
Read (222)

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...


โดย admin
Post Date 7/6/2565
Read (1121)

ปราชญ์ชาวบ้าน...


โดย admin
Post Date 1/6/2565
Read (125)

สินค้า OTOP เขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 1/6/2565
Read (133)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย งานการเจ้าหน้าที่
Post Date 26/5/2565
Read (265)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)...


โดย admin
Post Date 8/4/2565
Read (221)

แหล่งที่พักผ่อน ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 1/3/2565
Read (119)

ประกาศการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีปี2565...


โดย admin
Post Date 7/1/2565
Read (2494)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 7/1/2565
Read (2483)

แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 30/12/2564
Read (2398)

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 19 ตำบลเวียงชัย ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 27/12/2564
Read (94)

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนประเมินภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 8/12/2564
Read (2453)

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 26/11/2564
Read (2550)

ประกาศข้อมูลผลการลดพลังงาน...


โดย admin
Post Date 22/11/2564
Read (111)

ประกาศโครงการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม-ภาษีป้าย-และกิจการอันตรายฯ-2565...


โดย admin
Post Date 5/10/2564
Read (2613)

ตรวจรับโครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ซอย 3/1 หมู่ที่ 19 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 2/9/2564
Read (100)

ตัดต้นไม้ขวางลำเมืองร่องแคล้ว...


โดย tao
Post Date 17/8/2564
Read (2714)

จำนวนข่าวทั้งหมด 145 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator