จำนวนข่าวทั้งหมด 186 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยปลา เนื่องในอาสาฬหบูชา...


โดย admin
Post Date 26/7/2566
Read (1677)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นตำบลเวียงชัย ...


โดย admin
Post Date 26/7/2566
Read (1214)

หล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย admin
Post Date 12/7/2566
Read (3062)

ห่นหมอกควัน หมู่ 19...


โดย admin
Post Date 26/6/2566
Read (4191)

พ่นหมอกควัน หมู่ 9 บ้านไชยนารายณ์...


โดย admin
Post Date 26/6/2566
Read (4151)

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ณ วัดศรีดอนเรือง ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 14/6/2566
Read (4919)

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR ) ประจำปี 2566...


โดย admin
Post Date 13/6/2566
Read (4756)

โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เวียงชัย การเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ...


โดย admin
Post Date 7/6/2566
Read (6799)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและวางท่อ คสล. ถนนสันโค้ง หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง...


โดย admin
Post Date 6/6/2566
Read (4743)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1...


โดย admin
Post Date 2/6/2566
Read (3914)

ตรวจประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจำปี พ.ศ 2566...


โดย admin
Post Date 1/6/2566
Read (4084)

ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานฯ...


โดย admin
Post Date 31/5/2566
Read (3365)

ออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรื่อง...


โดย admin
Post Date 31/5/2566
Read (3344)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย admin
Post Date 31/5/2566
Read (2313)

ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานเมืองชุม /การก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนรอบวัดศรีดอนเรือง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6...


โดย admin
Post Date 31/5/2566
Read (287)

โครงการวางท่อ คสล. ซอย 3/1 บ้านเวียงชัยทอง ม.19...


โดย admin
Post Date 30/5/2566
Read (2370)

ออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรื่อง...


โดย admin
Post Date 30/5/2566
Read (1875)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 26/5/2566
Read (3233)

วันเทศบาล...


โดย admin
Post Date 24/4/2566
Read (7118)

เทศบาลตำบลเวียงชัยมอบกระเบื้อง...


โดย admin
Post Date 22/4/2566
Read (7042)

จำนวนข่าวทั้งหมด 186 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator