เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 114 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 11/4/2565
Read (1128)

การประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงาน...


โดย admin
Post Date 5/1/2565
Read (250)

ลอยกระทงโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date 19/11/2564
Read (2839)

พัฒนาสนามกีฬากลางและบริเวณฟุตบาทข้างทางในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date 19/11/2564
Read (2699)

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid 19...


โดย tao
Post Date 19/11/2564
Read (2719)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา...


โดย tao
Post Date 9/11/2564
Read (2774)

กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดวัดกลางเวียง...


โดย tao
Post Date 20/10/2564
Read (2811)

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี และกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต...


โดย admin
Post Date 8/9/2564
Read (109)

update "ศูนย์ร่วมพัฒนาใจ" 6 กันยายน 2564...


โดย tao
Post Date 6/9/2564
Read (1925)

ตัดกิ่งไม้ข้างทางบ้านดอนมูล เขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date 6/9/2564
Read (2763)

โครงการ"เข้าวัด เข้าพรรษา" วัดไชยนารายณ์...


โดย tao
Post Date 6/9/2564
Read (1872)

โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรม และกิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม...


โดย admin
Post Date 1/9/2564
Read (133)

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date 28/8/2564
Read (1886)

update "ศูนย์ร่วมพัฒนาใจ"...


โดย tao
Post Date 27/8/2564
Read (1539)

สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง...


โดย tao
Post Date 27/8/2564
Read (1784)

ตัดต้นไม้หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย...


โดย tao
Post Date 26/8/2564
Read (1728)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี พ.ศ.2564...


โดย tao
Post Date 23/8/2564
Read (1558)

โครงการ""เข้าวัด เข้าพรรษา""...


โดย tao
Post Date 16/8/2564
Read (1618)

ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...


โดย tao
Post Date 13/8/2564
Read (1637)

"update" "ศูนย์ร่วมใจพัฒนา ฯ" ปลูกต้นมะพร้าว...


โดย tao
Post Date 13/8/2564
Read (1592)

จำนวนข่าวทั้งหมด 114 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator