เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 48 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...


โดย admin
Post Date 9/8/2565
Read (3)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/7/2565
Read (6)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565...


โดย admin
Post Date 9/6/2565
Read (95)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565...


โดย admin
Post Date 11/5/2565
Read (111)

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (473)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 8/4/2565
Read (1393)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย admin
Post Date 10/3/2565
Read (1582)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย admin
Post Date 10/2/2565
Read (1591)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย admin
Post Date 25/1/2565
Read (1687)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย admin
Post Date 9/12/2564
Read (1671)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย admin
Post Date 9/11/2564
Read (1705)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย admin
Post Date 30/9/2564
Read (1672)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย admin
Post Date 2/9/2564
Read (1753)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย admin
Post Date 6/8/2564
Read (1902)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย admin
Post Date 2/8/2564
Read (1682)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย admin
Post Date 7/7/2564
Read (1943)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย admin
Post Date 21/6/2564
Read (2071)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย admin
Post Date 7/5/2564
Read (2158)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย admin
Post Date 9/4/2564
Read (2197)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย admin
Post Date 11/3/2564
Read (2215)

จำนวนข่าวทั้งหมด 48 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator