เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒...

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล-ประจำปี ๒๕๖๒
โดย admin
Post Date 25/6/2562
Read (2692)

จำนวนข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator