เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ประกาศสาระสำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย admin
Post Date 8/7/2564
Read (1904)

ประกาศสาระสำคัญ ประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย admin
Post Date 22/6/2564
Read (1659)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย admin
Post Date 12/3/2564
Read (1839)

ประกาศสาระสำคัญประจำเดือน ตุลาคม 2563...


โดย admin
Post Date 30/12/2563
Read (2161)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนร่องเสือเต้น หมู่ที่ ๗ ต.เมืองชุม...


โดย admin
Post Date 5/5/2563
Read (2220)

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (2226)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองฮ่าง หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 30/3/2563
Read (2211)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร่องตุ้ม หมู่ที่ 9 ต.เวียงชัย...


โดย admin
Post Date 30/3/2563
Read (2171)

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562...

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
โดย admin
Post Date 5/12/2562
Read (2545)

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562...

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
โดย admin
Post Date 5/12/2562
Read (2661)

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม...


โดย admin
Post Date 26/9/2562
Read (2261)

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างโรงพักสัตว์...


โดย admin
Post Date 12/6/2562
Read (2137)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนร่องเสือเต้น หมู่ 7 ต.เมืองชุม...


โดย admin
Post Date 22/10/2561
Read (2156)

จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator