เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 2 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ทะเบียนปราชญ์ชุมชน ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 16/10/2563
Read (1864)

โครงการวันแม่...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 13/8/2563
Read (1976)

จำนวนข่าวทั้งหมด 2 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator