เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (126)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (123)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (115)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (121)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2565)...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (125)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต eplan...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (129)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ...


โดย admin
Post Date 16/3/2565
Read (109)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 16/3/2565
Read (122)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)...


โดย admin
Post Date 25/2/2565
Read (122)

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต...


โดย admin
Post Date 11/1/2565
Read (613)

นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)...


โดย admin
Post Date 11/1/2565
Read (601)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ...


โดย admin
Post Date 24/5/2564
Read (58)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี...


โดย admin
Post Date 14/5/2564
Read (1773)

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 13/5/2564
Read (1688)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต...


โดย admin
Post Date 13/5/2564
Read (1729)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 13/5/2564
Read (1734)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (1710)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (1727)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2564)...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (1727)

ขอเชิญผู้มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 16/4/2564
Read (2229)

จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator